Energie2020-12-09T11:53:04+01:00

Energie

Wij helpen de opwarming van de aarde beperken door overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.

De IA Groep adviseert industrieën en energiecoöperaties als het gaat om de weg naar energie- en klimaatneutraliteit. Fossiele brandstof wordt steeds meer vervangen door duurzame en vaak lokale energieproductie door zon en wind. Daarnaast stellen gebruikers hogere eisen aan de prestaties van netten en verandert hun gebruik vanwege technologische innovaties. Dit soort ontwikkelingen verlangt een doorontwikkeling van de energienetten. De IA groep helpt haar klanten graag bij het realiseren van een (blijvende) betrouwbare, duurzame en veilige energievoorziening.

Afvalwarmte is een sub product van een proces of systeem. Deze warmte wordt vaak uitgestoten.
Deze restwarmte kan vaak tegen relatief lage kosten teruggewonnen worden en zo zorgen voor een vermindering van de CO2-uitstoot.
Het beste terugwinningssysteem vereist echter een goede analyse van de beste technologie die past bij de wensen en behoeften.

Projecten