Afgelopen jaar heeft de IA Groep B.V. in opdracht van Qirion de engineering en het detail ontwerp verzorgd voor de uitbreiding van het elektriciteitsverdeelstation in Ulft.
De werkzaamheden omvat onder anderen het ontwerpen van een nieuwe 20kV distributie gebouw, 2 10kV aftakkingen van het bestaande net, herinrichting van bestaande transformatorruimtes en het aanpassen van de bestaande 10kV windparkaansluiting naar 20kV voor efficiëntere invoeding op het net.

Daarnaast zijn we aanwezig geweest bij de inbedrijfsbestelling van de 10kV/20kV 40MVA transformator, hebben we de bestekken opgesteld voor de bouwkundige, GGI en primaire werkzaamheden en hebben we engineering support geleverd tijdens de realisatie.
Ondertussen is de tranformator geplaatst, voor meer informatie het artikel van Liander hieronder:

https://www.liander.nl/nieuws/2020/03/30/reuzentransformatoren-voor-versterking-elektriciteitsnet-ulft