Vanuit de IA Groep bestond de opdracht uit het inventariseren van alle klimaatklachten in het gehele gebouw van 4 verdiepingen hoog.

Iedere vloer bestaat uit kantoren, kantoortuinen en laboratoria.
De klachten bestonden in hoofdzaak uit koude en warmte klachten en geluid. Tevens zijn gelijktijdig diverse ruimten er bij gekomen of anders ingedeeld. Daarnaast is het gehele luchtbehandelingssysteem geïnventariseerd en in AutoCAD verwerkt. Hiervan is tevens een PID opgezet en eveneens verwerkt in AutoCAD.

In verband met te weinig verse lucht op diverse plaatsen, zijn er enkele ventilatie units bij geplaatst. Hierbij diende rekening te worden gehouden dat er geen verlaagde plafonds aanwezig zijn en dat er niets door de vloeren mocht i.v.m. actieve koeling in de vloeren. Ook op de vloeren zelf was geen ruimte voor techniek mogelijk.
Van het complete luchtbehandelingssysteem is een drukhuishouding opgezet.
Tevens zijn er metingen verricht aan fancoil-units en een aantal bij geplaatst.

Foto’s: IA Groep, WUR