Uit de te verwachten belasting (prognose) van station Eerde is op te maken dat de komende jaren (vanaf 2021) geen onderhoudsvenster meer beschikbaar is waarbij de belasting voor minimaal 8 weken onder de 100MW blijft. Door station Eerde in het parallelle circuit ’s-Hertogenbosch Noord – Eindhoven Oost (het circuit zwart dat langs het station loopt) in te lussen kunnen in de toekomst onderhoudswerkzaamheden aan de lijncircuits worden uitgevoerd zonder dat redundantiecriteria worden overschreden.

IA Groep heeft hiervoor het basisontwerp opgesteld. Naast de algemene uitwerking is door IA Groep de uitbreiding van het station voor de disciplines primair, secundair, telecom en bouwkunde geëngineerd.
IA Groep heeft in navolging op het basisontwerp, vraagspecificatie 1 met bijlagen voor het UAV-GC contract opgesteld. IA Groep heeft samen met TenneT (met betrekking tot BIM) vraagspecificatie 2 en de annexen uitgewerkt.

Naast het opstellen van het basisontwerp en de vraagspecificaties, heeft IA Groep een 3D-model voor de eindsituatie van het station gemodelleerd. Als eerste is een 3D-scan gemaakt van het station, een zogenaamde pointcloud. De 3D-scan is geïntegreerd in het 3D-model zodat de eindsituatie van het station zichtbaar is in 3D.

Het project is uitgevoerd met Systems Engineering (SE). TenneT heeft hiertoe een Relaticsomgeving ingericht waarin een groot deel (ca. 4000) van de eisen die zij stellen aan projecten zijn ingeladen. IA Groep heeft hier een “SRA” (System Requirement Analyse) op uitgevoerd. Per eis is beoordeeld of deze van toepassing of niet van toepassing is voor het project. Tevens is er per eis vastgesteld of deze SMART is. De eisen die niet als SMART zijn beoordeeld, zijn in sessies bij TenneT besproken zodat TenneT deze eisen kan aanpassen in de standaarden. Naast een overzicht van de eisen is in Relatics ook een functie- en objectenboom gebouwd.