Om een betere waterverdeling te krijgen in de Achterhoek heeft waterbedrijf Vitens het plan om een nieuwe opjager te realiseren. De opjager is op de locatie De Pol in Gaanderen gebouwd. De positie van de opjager is door het ondergrondse leidingstelsel bepaald: langs het bospad genaamd de Hulleweg. Factor Architecten verzorgt het architectonisch ontwerp voor Opjager de Pol in samenwerking met IA Bouwkunde (constructie), IA Elektrotechniek en IA Werktuigbouwkunde (installatieadvies).

Beweging vertaald in architectuur

Op de locatie komen vier pompen die zorgen voor de waterverdeling. De pompen geven het water met een pompende beweging een boost zodat het verder door het voorzieningengebied kan worden verspreid. Het programma is samengebracht in een compact gebouw in een groene, bosrijke omgeving. De pompende beweging en de aanwezigheid van het bospad dat langs het perceel loopt, vormen aanleidingen voor de vormgeving van het gebouw. Het bouwvolume bestaat uit een compact hoofdvolume met aan weerszijde twee bakstenen schijven. De schijven verspringen ten opzichte van elkaar. Zij geven daarmee het gebouw een beweging mee die is afgeleidt van de beweging die de pompen maken. De duidelijke kijkrichting van de Hulleweg is met het plaatsen van de schijven geaccentueerd.

Ambachtelijke uitstraling

Elk facet in het ontwerp is met aandacht ontworpen. De schijven zijn uitgevoerd in een bruine steen waarbij de klei het karakter van de steen bepaald en verbijzonderd met horizontale lijnen van uitstekende bakstenen. De kopgevels zijn bekleed met leisteen. Met name vanaf het bospad wordt zo de natuurlijke uitstraling ervaren. De stalen, donkere kozijnen zijn zoveel mogelijk geclusterd en verdiept aangelegd. Hierdoor komt het gevelmateriaal meer naar voren. Met veel zorg is het ontwerp door vakmannen uitgevoerd. Opjager de Pol heeft zo het beoogde kwalitatieve, ambachtelijke uitstraling gekregen.

Terreininrichting

Het terrein direct om de opjager heeft een doelgerichte invulling. Er bevinden zich bij de entree een aantal parkeerplaatsen. Verharding is zoveel mogelijk beperkt en bestaat deels uit grasbetonstenen. Een hekwerk met een schuifpoort omsluit het terrein direct om het gebouw. Het overige deel van het perceel krijgt een natuurlijk karakter. Er wordt in begroeiing aangesloten op de bosomgeving.