Evides levert jaarlijks maar liefst 220 miljoen kubieke meter water aan ruim twee miljoen huishoudelijke en industriële klanten in de regio Rijnmond en Zeeland. Evides levert, naast drinkwater, diverse
waterkwaliteiten aan de industrie en zuivert zowel huishoudelijke als industrieel afvalwater.

Wat doet het innamestation?

Het innamestation voorziet de bestaande zuiveringslocatie Ouddorp van ruw water wat ingenomen wordt vanuit het Haringvliet. Het innamepunt is een verticale buis met een diameter van 1200mm. Via een hevelleiding wordt de dijk gekruist en het water getransporteerd naar het pompgebouw. De werking is te vergelijken met het zuigen aan een tuinslang in een bak met water waardoor de waterstroom op gang komt. Om het hevelen op gang te brengen staat bovenop de dijk een vacuüminstallatie die de hevelleiding vol zuigt. Nadat het water in het inname reservoir terecht is gekomen passeert het een zeef en een installatie voor levende vis afvang. Levende visjes die meegekomen zijn met het water komen hierbij in bekertjes terecht waarna zij weer teruggezet kunnen worden in een vijvertje en hun weg terug vinden naar het Haringvliet. Vanuit het ruw water reservoir wordt het water middels 3 pompen en 14 km transportleiding met een diameter van 600mm verder gepompt. Hier wordt de transportleiding aangesloten op de bestaande transportleiding naar de zuivering Ouddorp waar het gezuiverd zal worden tot drinkwater. Om mosselaangroei tegen te gaan wordt er in het pompgebouw een beetje chloorbleekloog gedoseerd. In het station is een ruimte ingericht voor monstername en analyse van de waterkwaliteit. Het station is onbemand en moet volledig automatisch functioneren.

Waarom moet dit innamestation er komen?

Het Besluit Beheer Haringvlietsluizen (het Kierbesluit) voorziet in openstelling van de Haringvlietsluizen. Hierdoor zal het Haringvliet ten westen van de lijn Middelharnis – Spui brak worden waardoor het ongeschikt is voor de drinkwaterbereiding. Bij het bestaande innamestation Scheelhoek (vlakbij de Haringvliet sluizen) kan dan geen ruw water meer worden ingenomen. Als compenserende maatregel voor de drinkwatervoorziening wordt een nieuw innamestation en transportleiding gerealiseerd.

Wat heeft IA Groep gedaan?

IA Groep heeft van Evides de opdracht gekregen voor de advisering van het nieuwe innamepunt. Het project omvat het ontwerp van het nieuwe pompgebouw met levende visafvang en een innameleiding met dijkpassage met de disciplines B, WTB, E&PA en CT&Infra. Het project omvatte in hoofdlijnen:

  • Innamewerk in het Haringvliet, visvriendelijk
  • Dijkkruising
  • Oppervlaktewaterberging
  • Overstortvijver
  • Pompenruimte en pompenselectie
  • Chemicaliëndosering en monsternamevoorziening
  • Waterslagvoorziening buiten
  • EBR ruimte
  • Terreininrichting

De verschillende fasen zijn geweest: VO/DO/Bestek/ Ondersteuning op afroep tijdens de uitvoering en nazorg na ingebruikname.

Ten behoeve van de vergunningen heeft IA Groep de activiteiten Watervergunning (met name de dijkkruising en inname in het Haringvliet) en de omgevingsvergunning verzorgt.

Zwaartepunt watervergunning heeft vooral gelegen bij de dijkkruising, waarbij de eigenschappen van het bestaande dijklichaam niet achteruit mochten gaan. In samenspraak met Evides, het Waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat is het ontwerp tot stand gekomen en zijn de kunstwerken vergund.

In 2017/2018 is er nog een aanpassing ontworpen ten behoeve van de uitgaande infraleiding. Deze lekte i.v.m. grondverzakking.

In november 2018 is het project de Kier, waarvan deze inname een onderdeel was feestelijk geopend door minister Cora van Nieuwenhuizen.

Haringvliet blijft een bron van drinkwater