De Nederlandse overheid wil het aandeel windenergie vergroten met als doel om in 2023 4,5 gigawatt (GW) aan opgesteld vermogen op zee gerealiseerd te hebben. Het windpark Hollandse Kust Noord (HKN) van exploitant CrossWind (Eneco/Shell) is een van deze windparken. Deze komt ongeveer 20 kilometer voor de kust van Wijk aan Zee (WAZ) te staan.

Landelijk hoogspanningsnetbeheerder TenneT is verantwoordelijk voor de aansluiting van deze parken op het hoogspanningsnetwerk. In een samenwerkingsverband met hoofdaannemer Movares heeft IA Groep een deel van de ontwerpen mogen maken van het landstation waarop het windmolenpark aangesloten gaat worden.

De globale scope draaide om een ‘Tennet Offshore’ Converterstation/Landstation HKN met 6 ‘velden/verbindingen’. Elke verbinding bestaat uit 220kV Spoel (compensatie), 380/220/33kV Transformator en 33kV Installatie ten behoeve van filterbanken.

Daarnaast komt er ook een ‘TenneT onshore’ Onderstation WAZ. Dit is een standaard 380kV station bestaande uit 2 segmenten met in totaal de volgende velden: 2x koppel-kabelveld, 6x generatorveld,    2x spoelveld, 2x kabelveld, 2x klantveld en 2x langskoppelveld (A/B). De ontwerpen van alle disciplines zijn door IA Groep uitgewerkt volgens de RDS-PP coderingsmethodiek, waarbij de projecteisen bij elke faseafronding geverifieerd moesten worden in Relatics.

Binnen IA Groep hebben de disciplines Bouwkunde en GGI (IAE/IAW) de engineering verzorgd voor de diverse gebouwen binnen het project: het centraal dienstgebouw HKN, veldhuizen HKN, 33kV gebouwen HKN, centraal dienstgebouw WAZ, enkel veldhuis WAZ en dubbel veldhuis WAZ. De constructieontwerpen van de fundaties, transformatorcellen en spoelcellen zijn voor beide stations door Movares uitgewerkt.

De secundaire discipline was initieel geen scope van IA Groep, maar kwam gedurende de looptijd toch bij IA Elektrotechniek terecht. Eerst als meerwerk voor het opstellen van de IO-lijsten en functieschema’s van de WAZ scope. Later werd dit uitgebreid tot een fulltime detachering van een secundair engineer voor een looptijd van ongeveer 24 maanden. Hierbij was de secundair engineer van IA Groep verantwoordelijk voor het opstellen van opgemerkte STT (Secundair, Tertiair, Telecom) tekeningpakketten ten behoeve van verwerking door E-planners van Movares en de daaropvolgende controleslagen.  De scope van de secundair engineer betrof ook het opstellen van tekeningenpakketten van VBS-kasten, beveiligingskasten, rangeerkasten, telecomkasten, interfacekasten, kWh-meetkasten, buitenklemmenkasten en de daarbij behorende bekabelingsinterfaces. Aanvullend kwam daar ook het bijwerken van de tekeningenpakketten, functieschema’s en IO-lijsten bij naar aanleiding van scopewijzigingen en reviewcommentaar. Verder verzorgde de secundair engineer het opstellen van rood-blauwsets voor de aannemer.