Dit project betreft de bouw van een energiecentrale, die op poederkool en biomassa draait, in de Eemshaven. De centrale, kan dan twee miljoen huishoudens in Nederland voorzien van betrouwbare stroom. Ook wordt de centrale gereedgemaakt om in de toekomst CO2 af te vangen. Sinds begin 2007 ondersteunt IA Elektrotechniek RWE Technology Essen (Dld) bij de realisatie van de grootste elektriciteitscentrale in Nederland. Deze RWE/ESSENT centrale wordt gebouwd in Eemshaven en heeft twee eenheden van elk 850MW. Het investeringvolume bedraagt enige miljarden en op hoogtijdagen werken circa 2500 man aan de realisatie van deze centrale.

Om de centrale te koppelen aan het Nederlandse 400kV hoogspanningsnet heeft TenneT een nieuw 400kV station “Eemshaven Oude schip” gebouwd. Vanuit dit station zijn twee lijnverbindingen gerealiseerd naar de centrale. IA Elektrotechniek heeft in nauwe samenwerking met TenneT het beveiligingsconcept, de interfaces en beveiliginginstellingen uitgewerkt. Voor de inbedrijfstelling heeft IA Elektrotechniek de noodzakelijke procedures geschreven en is namens RWE eerste aanspreekpersoon. Op dit moment zijn beide aansluitingen in bedrijf en wordt de centrale gevoed vanuit het hoogspanningnet.

Voor de beveiliging van de generatoren (a 900MW, 27kV), machine transformatoren (a 1100MVA, 400/27kV, 536 ton), eigen-bedrijfstransformatoren (a 100MVA), kWh meting, stoorschrijvers en 10kV high speed transfer systemen heeft IA Elektrotechniek de specificaties geschreven. IA Elektrotechniek treedt hierbij op als RWE vertegenwoordiger en is verantwoordelijk voor techniek, planning, kosten en inbedrijfstelling.

Ultramodern
De centrale zal 1.560 MW schone en verantwoorde elektriciteit leveren. Deze elektriciteit wordt opgewekt uit vermalen steenkool en biomassa. De hypermoderne technieken zorgen voor een aanzienlijke vermindering van de emissies en daarmee ook voor een veel lagere belasting van de omgeving. Omdat de steenkool eerst wordt vermalen tot poeder, verbrandt het volledig en blijven er minder reststoffen over. Alle rookgassen die wel overblijven worden gefilterd en gereinigd. Hierdoor komen er veel minder stoffen in de lucht dan bij oude kolencentrales. De emissies blijven onder de wettelijke normen.

De centrale bestaat uit twee zogeheten ‘ultra-super-critical’-ketels. Daarnaast zijn ze speciaal ontworpen om snel in- en uitgeschakeld te worden, waardoor ze geschikt zijn om de fluctuerende elektriciteitsaanvoer uit duurzame energiebronnen te compenseren. Met deze flexibiliteit past de centrale uitstekend in de moderne energievoorziening.

Net als de Amercentrale wordt ook de Eemshavencentrale omgebouwd naar biomassacentrale. Op dit moment wordt 15% van de energie opgewekt met biomassa.

Foto’s: Shutterstock Aerovista Luchtfotografie, RWE, IA Groep