Op de drinkwaterproductielocatie van waterbedrijf Vitens in Weerselo wordt water gewonnen, gezuiverd en gedistribueerd. Vitens heeft als doel om de verouderde zuiveringsinstallaties te vernieuwen en uit te breiden met installaties om de hardheid van het water te verlagen. Factor Architecten heeft onder andere het nieuwe zuiveringsgebouw en het landschapsplan ontworpen.

Stedenbouwkundig ontwerp

De locatie in Weerselo bestaat uit een aantal gebouwen. Een deel van de bestaande bebouwing wordt gesloopt om plaats te maken voor onder andere het nieuwe zuiveringsgebouw. Het nieuwe zuiveringsgebouw brengt de clustering weer in balans. De nieuwe toegangsroute leidt naar het zuiveringsgebouw.

Landschappelijke inrichting

Tussen de bomen wordt de bebouwing omringt door gras. Grenzend aan de bebouwing vormt de verharding, uitgevoerd in klinkers, één geheel met het gebouw waaraan zij grenst. De verbinding tussen gebouwen en de overgang van de gebouw naar het groen gaat geleidelijk via de stroken in twee tinten grijs beton. De gebouwen liggen temidden van een bloemrijk grasmengsel dat varieërt in hoogte en de biodiversiteit bevorderd.

Architectuur

Het zuiveringsgebouw bestaat net zoals het bestaande pompstation uit twee eenvoudige volumes en is ook uitgevoerd in baksteen. Uniek is de veelkleurigheid van de steen. De blauwgrijze baksteen van het zuiveringsgebouw reageert op de bijzondere baksteen en laat de donkere stenen in het pompstation er nog meer uitspringen. Door de hoeken van het gebouw af te ronden, de toepassing van een andere tint baksteen en door het aanbrengen van patronen in het metselwerk is zichtbaar dat het zuiveringsgebouw een nieuwe toevoeging aan het cluster is. De laad- en losplek voor de vrachtwagen is achter een schil van geperforeerd metselwerk geïntegreerd in het volume.