Samen met onze partner Dries B.V. wordt er voor een aantal appartementencomplexen in Amsterdam (wijk Overhoeks, Spadinalaan) een technische ruimte ingericht met een Warmte Koude Opslag (WKO) installatie. Deze installatie gaat gebruikt worden voor warmtapwatervoorziening en de centrale verwarming.

Nieuw aan deze installatie is de gasloze locatie zodat er geen conservatieve backup/bijstookinstallatie kan worden toegepast. Daarom is gekozen voor en Bio-olie installatie.
Deze voorziening bestaat uit:

  • 2 Bio-olieketels van 290 kW;
  • Bio-olieopslag in de vorm van IBC tanks van 1000 liter;
  • Olietransport van de opslag naar de ketels;
  • Rookgasafvoer (RGA).

Het aantal draaiuren van beoogde installatie is ingeschat op 300 uur per jaar met uitzondering van de opstartperiode van de WKO installatie.

Bio-olie opslag

In de technische ruimte is een deel gereserveerd voor de Bio-olie opslag.

De bio-olie wordt opgeslagen in:

  • IBC’s van max 1000 liter;
  • 6 stuks aangesloten op de brandstofpomp naar de ketels;
  • 2 stuks niet aangesloten opgesteld in dezelfde ruimte.

De IBC’s worden per 2 geleverd zodra 2 IBC’s leeg zijn; reiniging van IBC’s vindt plaats bij de leverancier. De Bio-olie is van het type mixed vegetable oils and fats C8-C24 en is gecertificeerd conform BRL-K21010/01.

Rookgasafvoer (RGA) op het dak

Vanwege de regelgeving op niet gasinstallaties wordt de rookgasafvoer op het dak onacceptabel hoog. Er is echter een escape gevonden die de hoogte aanzienlijk verminderd. Dit geldt alleen voor platte daken op hoge gebouwen.

De RGA moet voldoen aan NEN 2757-2 Afvoer van rook van gebouwgebonden verbrandingsinstallaties met een belasting groter dan 13 kW.

Voor de uitmonding zijn er 2 methodes benoemd in deze norm:

  • Berekening middels verdunningsfactor conform hoofdstuk 8.3 NEN 2757-2;
  • Berekening via Gaussisch Pluimmodel (GM) conform Bijlage G NEN 2757-2.

Veiligheid constructie

Om aan te tonen dat de rookgasafvoer (RGA) op dak voldoende veilig is opgesteld is een windberekening gemaakt en zijn de daaraan verbonden resultaten doorgevoerd in de tuibevestiging. De RGA is hoger dan de door de fabrikant opgegeven vrije hoogte ( >3m) en dient dus te worden geborgd middels tuidraden.

WKO installatie

Het is steeds weer een uitdaging de verkregen technische ruimte ARBO technisch te voorzien van de installatie. Het blijft touwtrekken om voldoende ruimte te verkrijgen. Uiteindelijk hebben we te dealen met de verkregen afmetingen en gaan we aan de slag.