De huidige hoogspanningsverbinding met België is versterkt. Op de huidige 380 kV hoogspanningsverbinding Borssele-Zandvliet-Geertruidenberg is een nieuwe aftakking gebouwd door het hoogspanningsstation Rilland 380 (RLL380) uit te breiden met twee koppeltransformatorvelden. De 150kV zijde van deze velden is ingelust tussen twee bestaande kabelcircuits. Daarnaast zijn de hoofdrails A, B en C verlengd.

Tennet ontving deze spoedopdracht. Voor het tekenwerk primair en vergunningstekeningen is de opdracht via DNWG – door middel van de Teslan constructie – verstrekt aan IA Elektrotechniek. Naast de vergunningstekeningen stelde IA Elektrotechniek ook de DO/UO tekeningen primair 380kV, 150kV en 50kV op.

De totale opdracht bestond uit tekenwerk in AutoCad en werd door TenneT verdeeld in vijf delen:

  1. 380kV staalconstructie- en opstellingstekeningen van de hoofdrailsteunen en  -aarders en een klemmentekening (bovenaanzicht) van de hoofdrails ten behoeve van de uitbreiding.
  2. Eerste deel 380kV staalconstructie- en opstellingstekeningen componenten welke in lijn zijn met de bestaande velden op het station.
  3. Tweede deel 380kV staalconstructie- en opstellingstekeningen componenten.
  4. 150kV staalconstructie- en opstellingstekeningen componenten.
  5. 50kV staalconstructie- en opstellingstekeningen componenten.

Na de goedkeuring van TenneT heeft IA Elektrotechniek 380kV railbuistekeningen, 150kV railbuistekeningen, 380kV, 150kV en 50kV klemmentekeningen, 380kV, 150kV en 50kV zijaanzichten velden en een overzichtstekening van het aardnet geproduceerd. Daarnaast is het SLD primair aangepast en een milieutekening uitgebreid met de nieuwe componenten ten behoeve van vergunningen.

Headerfoto: TenneT