Aspen Oss produceert al sinds 1923 actieve farmaceutische grondstoffen van zeer hoge kwaliteit en levert deze wereldwijd. De productie vindt plaats in diverse gebouwen waarin procestechnische installaties staan opgesteld. De procestechnische installaties worden bestuurd vanuit centraal opgestelde panelen (LS ruimte), lokaal opgestelde bedieningspanelen en pneumatische kasten. Hierop zijn de verbruikers en instrumentatie zijn aangesloten. De fabriek is in de loop der tijd uitgebreid. Er zijn vele aanpassingen op het gebied van de elektrische voorziening nodig geweest. Maar het E&I tekeningenpakket is in de loop der tijd niet up to date gehouden. Zo zijn diverse wijzigingen aan panelen (besturing, bediening en verdeling) doorgevoerd die niet verwerkt zijn op tekening. Een update van het E&I tekeningenpakket werd een vereiste voor reguliere bedrijfsvoering, storingen zoeken, onderhoud en modificaties van de fabriek in Oss.

IA Groep heeft gedurende twee jaar een overzicht gemaakt van alle elektrische kasten (besturingskasten en verdelers) en de meest recente status opgenomen. De as-built opname en inspectie omvatte ongeveer 1500 elektrische kasten. Op basis van deze opname zijn vervolgens nieuwe lay-out tekeningen (plattegronden) gemaakt. Maar ook kabelberekeningen uitgevoerd en de elektrische schema’s (grondschema’s en stroomkringschema’s) aangepast. Het gehele proces nam ruim 2 jaar in beslag. Intussen is het nieuwe E&I tekeningenpakket opgeleverd en overgedragen aan de opdrachtgever.