Nieuwbouw chloorfabriek met een capaciteit van 90.000 ton chloor per jaar. Door IA Elektrotechniek is het basis en detail ontwerp van de middenspannings- en laagspanningsinstallatie uitgevoerd.

Bijkomende werkzaamheden zijn de bouwbegeleiding tijdens de uitvoering en de begeleiding van externe toeleveranciers. Projectomvang IA Elektrotechniek: energievoorziening, midden- en laagspanningsinstallatie, laagspanningsverdelers, noodstroominstallatie, noodstroominstallatie, verlichtingsinstallatie, krachtinstallatie, brandmeldinstallatie, intercom en calamiteitenomroep installatie. Voor diverse bedrijven op het Chemie Park Delfzijl vormt chloor een belangrijke hulpgrondstof. Het Membraan Electrolyse Bedrijf (MEB) van AkzoNobel levert het. Mondiaal is er geen moderner, duurzamer, veiliger en zuiniger chloorfabriek te vinden. Hier wordt pekel met behulp van stroom gescheiden in chloorgas, waterstofgas en natronloog. De toegepaste elektrolysetechniek behoort tot de energie-efficiëntste ter wereld.

Chloor wordt uiteindelijk toegepast in drink- en zwemwater, schoonmaakmiddelen, maar vooral in kunststoffen.

Ten tijden van de ontwerp en bouwfase viel de opdracht onder AkzoNobel. Later is deze plant overgenomen door Nouryon, sinds begin 2021 valt deze onder Nobian.