Wat is Windpark Zeewolde?

Windpark Zeewolde is een initiatief van Ontwikkelvereniging Zeewolde, die bestaat uit bewoners, agrarisch ondernemers en moleneigenaren uit ontwikkelgebied Zuidelijk Flevoland. Het windpark bouwt op dit moment het grootste Nederlandse windmolenpark op land en het grootste gemeenschapsproject van Europa. Het wordt gebouwd in het buitengebied van de gemeente Zeewolde, ten oosten van Almere. In dit gebied van meer dan 300 vierkante kilometer is meer dan 90% van de boeren, bewoners en ondernemers aandeelhouder. Samen zorgen ze ervoor dat de 220 solitaire molens die momenteel in het gebied staan, vervangen worden door 83 grote molens in lijnopstellingen.

Wat moet er gebeuren?

De ontwikkeling van Windpark Zeewolde, waarbij bestaande windmolens in het gebied rondom Zeewolde plaats maken voor grotere windmolens met meer opwekvermogen, leidt tot de noodzaak voor uitbreiding van de transportcapaciteit.

De huidige schakeltuin biedt ruimte aan uitbreiding met één 150kV-kabelveld. De hoofdrail zal hiervoor moeten worden verlengd. In de secundaire ruimte is de beschikbare kastruimte beperkt. Momenteel kunnen er 2 stuks 800×600 kasten en twee wandkasten worden geplaatst, voor extra kasten is geen ruimte. In de eindsituatie moet een extra 150kV-kabelveld op OS Zeewolde gerealiseerd worden voor het aansluiten van Windpark Zeewolde.

Wat is de werkwijze?

Het windpark consortium heeft een zogenoemde aansluiting ‘besteld’ bij TenneT (het nieuwe kabelveld). TenneT heeft vervolgens richting Qirion de opdracht gegeven om dit veld te ontwerpen en te realiseren. Vanuit Qirion is het werk vervolgens bij IA Groep terecht gekomen aangezien ze daar te weinig capaciteit hadden om het werk zelf uit te voeren. Vanuit IA Groep werken de afdelingen Elektrotechniek, Bouwkunde en Werktuigbouw aan dit project en zullen nadat het definitieve ontwerp af is, tevens de realisatie begeleiden.

Voorheen werd het ontwerp voor dit soort energieprojecten individueel als 2D tekeningen opgesteld en aangeleverd maar momenteel zijn we bedrijfsmatig steeds meer zaken in een 3D omgeving aan het uitwerken. In zo’n 3D model kunnen fouten makkelijker geconstateerd worden en hieruit kunnen tevens de benodigde 2D tekeningen worden gegenereerd.