Factor Architecten

Brede school Brakkenstein Nijmegen

De nieuwe brede school Brakkenstein is gesitueerd in het hart van de wijk Brakkenstein te Nijmegen. Het gebouw biedt onderdak aan een 11-klassige school, 2 groepen kinderopvang en buitenschoolse opvang.

Het gebouw bestaat uit 2 herkenbare baksteen delen in 2 lagen waarin de kinderopvang, onder-, midden- en bovenbouw gescheiden van elkaar zijn gesitueerd. Daarbij is het zuidelijke deel teruggeschoven om vrij zicht te houden op het ernaast gelegen monumentale wijkgebouw. De twee gebouwdelen worden van elkaar gescheiden door een transparant en hoger middendeel waarin de algemene functies zijn gesitueerd, zoals gemeenschapsruimte, leeshoek, en het multifunctioneel lokaal (BSO).

De nieuwe brede school wordt uitgevoerd in een fraaie baksteenarchitectuur met prefab betonnen spekbanden en verticaal georiënteerde gevelopeningen die het gebouw doet aansluiten bij de historische lintbebouwing aan de Heyendaalseweg.

Het schoolgebouw is een total engineering project dat wordt uitgevoerd samen met de andere disciplines binnen de IA Groep. Het doel is een integraal en zeer energiezuinig ontwerp te realiseren. Enkele voorbeelden van maatregelen zijn volledig in de architectuur geïntegreerde, decentrale en CO2 gestuurde luchtbehandeling en een dak vol met zonnecellen (80 panelen). Middels een groot duurzaamheids- en energiedisplay in de centrale ruimte worden kinderen, ouders en personeel bewust gemaakt van de duurzame eigenschappen van het gebouw.

MFA Pelkpark Winterswijk

De nieuwe multifunctionele accommodatie MFA Winterswijk is gesitueerd in het Pelkpark, middenin de wijk Pelkwijk te Winterswijk en huisvest twee basisscholen, een peuterspeelzaal en een gymzaal. Plaatselijke muziekvereniging Excelsior is vaste gebruiker van de zaal en heeft een aantal eigen ruimtes in het gebouw.

Het gebouw staat middenin een park. Dit maakt dat het gebouw uit alleen maar voorgevels bestaat. Middenin het gebouw liggen naast elkaar de gymzaal en speellokaal. Hier omheen is een verkeersruimte gesitueerd die alle gebruikers met elkaar verbindt. Zalen en verkeersruimte vormen samen het hart van het MFA. Dit hart wordt als het ware omhelsd door een baksteengevel waarachter lokalen en andere ruimtes schuil gaan. Aan de parkzijde wordt een opening gelaten, waardoor er vrij zicht is vanuit de zaal naar het park en vice versa.

De verschillende diktes baksteen en variatie aan perforaties geven het metselwerk een stevig doch speels karakter. Het geheel wordt omlijnd door een prefab betonnen kroonlijst die mee beweegt met de hoogteverschillen.De afgeronde hoeken maken dat de openbare ruimte om het gebouw heen vloeit. Samen met de gemeente, de scholen, de buurt en bureau We love the city is deze openbare ruimte vorm gegeven.

Het project is uitgevoerd als total engineeringproject samen met de andere bedrijven binnen IA Groep. Factor Architecten heeft het gebouw ontworpen.

VMBO Mondial College Nijmegen

Met de nieuwbouw voor het VMBO van het Mondial College krijgt Nijmegen een van de eerste BREEAM gecertificeerde duurzame schoolgebouwen van Nederland. Door middel van slimme investeringen in duurzaam bouwen, is gekomen tot een ontwerp dat het BREEAM-niveau ‘good’ moet gaan halen na oplevering. Factor Architecten heeft samen met de BREEAM-experts binnen IA Groep de voorbereiding van deze certificering begeleid en samen met de opdrachtgever bewuste keuzes gemaakt, zoals toepassing van bodemwarmte en -koeling, vegetatiedaken en zonnecellen in het glazen dak van het atrium. Ook de bouwkundige uitwerking en materialisering is uitgebreid tegen het licht gehouden om tot zo duurzaam mogelijke keuzes te maken op het gebied van onder andere milieubelasting bij bouw en sloop, energiegebruik en toekomstwaarde.

Het nieuwe gebouw huisvest de praktijkafdelingen Techniek (bouw en metalectro), Economie (handel en consumptief) en Zorg & Welzijn. Iedere sector is gehuisvest in een herkenbaar eigen bakstenen gebouwvolume. Naast deze sectoren zijn er verschillende algemene ruimtes en theorielokalen. De gemeenschappelijke functies vormen de derde laag van het gebouw en verbinden de verschillende sectoren.

In de ruimte tussen de vleugels van het gebouw bevindt zich de ruime aula waarin ontmoeting centraal staat. Deze ruimte heeft door zijn grote glazen pui een fraaie relatie met de buitenruimte maar biedt tevens zicht op de verschillende onderwijsafdelingen.

Centraal in het gebouw bevindt zich een driehoekig atrium met een glazen dak. In het glas van dit dak zijn zonnecellen opgenomen, waardoor de duurzame opwekking van energie ook in het gebouw zichtbaar wordt.

Factor Architecten heeft, in samenwerking met de adviseurs binnen IA Groep, de hele projectbegeleiding vanaf visie en programma van eisen tot aan de uitvoering op zich genomen, alsmede alle facetten van het ontwerp.

Resort Walensee Zwitserland

Resort Walensee is een recreatiepark in Zwitserland en bestaat uit 148 appartementen, 5 villa’s, een zwembad, 2 restaurants, diverse winkels en een aparte wellness. Het resort ligt op een schiereiland in de Walensee en heeft een zeer wijdse omgeving met schitterende vergezichten. Aan de andere kant ligt, op nog geen 100 meter afstand, de gondellift naar de Flumserberg. Op het terrein zijn diverse faciliteiten. Het hoofdgebouw aan het centrale dorpsplein en de haven herbergt twee restaurants, een bar, een winkel en een binnenzwembad met ruimte om duikcursussen te geven. In het  receptiegebouw is een mini-supermarkt gevestigd. Verder is er een wellnesscenter op het park.

Factor Architecten heeft de traditionele Zwitserse bouwstijl gecombineerd met een hedendaagse vormgeving. De gebouwen kennen kappen met grote houten overstekken en deels grote glaspuien. Het materiaalgebruik refereert aan veel plaatselijk toegepaste materialen, zoals: natuursteen, stucwerk en hout. Om een optimaal uitzicht te bieden, ook zittend, zijn overal grote ramen geplaatst. Ook de balustrade van de balkonhekken is zo transparant mogelijk gehouden.

Citadel College Nijmegen


Aan de rand van het nieuw te bouwen stadshart De Waalsprong bij Nijmegen heeft IA Groep een nieuw schoolgebouw voor het Citadel College ontworpen. Het betreft hier een VMBO-t-/ HAVO-/ VWO-locatie tussen de bestaande Griftdijk, de nieuwe rondweg en de nieuwe radiaal vanuit De Citadel.

De school is gesitueerd naast een sporthal. Binnen een veilige campus-achtige omgeving is er zo een combinatie van onderwijs en sport ontstaan. Het gebouw is opgebouwd uit twee vleugels in een stoere baksteenarchitectuur die aansluit op het stedelijke karakter die dit nieuwe stadshart krijgt. De grote vleugel is voor de bovenbouw en de kleine vleugel is voor de onderbouw. De grove baksteen volumes worden verfijnd door een spel van raamopeningen met een diepe negge, waarbij sommige openingen ook verfraaid worden met dunne gekleurde kaders. Op de eerste verdieping van beide eenheden ligt het onderzoek- en ontwikkelingsplein, een open omgeving voor de binask-vakken en creatieve vakken samen. Het hart van elke unit wordt gevormd door een atelier. Dit atelier is duidelijk zichtbaar in de gevel door de grote gevelopeningen op de koppen van de vleugels.

De twee eenheden worden gekoppeld door een transparante middenzone, waarin de aula, een aantal werkplekken en de personeelsruimten zijn gehuisvest.

Villa Beekbergen

Op een open plek in de bossen bij Beekbergen is een unieke villa gebouwd. Vanaf de openbare weg niet zichtbaar duikt een kegelvormige betonnen sculptuur met een gebogen rieten dak op tussen de bomen. De hoofdvorm en de combinatie van de twee belangrijkste materialen beton en riet maken het tot een bijzondere verschijning.
Je nadert het huis via een door het bos slingerend weggetje dat eindigt bij de formele entree. Een breed met grote betonplateaus aangelegde route voert over de gebogen brug naar de hoofdentree.

Het glooiende boslandschap sluit op verschillende niveaus aan op het interieur, dat zichtbaar is door de op diverse plaatsen opengesneden kegelvorm. In het souterrain aan de noordzijde bevinden zich de garage en de secundaire werkruimtes, slaap- en badruimtes. Daarboven op het oosten de keuken en het slaapkamer gedeelte met een kleedruimte op het westen. Via de eetkamer komen we op het hoofdniveau met de woonkamer op het zuiden en de formele entree. Een vrij geplaatste wenteltrap voert naar de tussenverdieping met de werkruimte en eindigt in de dakverdieping met onder het te openen glazen dak het fantastische zwembad. Alle verdiepingen zijn ook bereikbaar via de centrale glazen lift.

De constructie van de villa bestaat uit een in prefab betonelementen uitgevoerde kegelvormige dragende buitenschil, waarbij de stabiliteit wordt gehaald uit de hoofdvorm ondersteund door de betonnen wanden en vloeren. Deze opzet vereist dat de elementen moment vast aan elkaar gekoppeld zijn en vraagt aandacht voor de bouwkundige detaillering (koudebrug voorkomen). Een vakwerkligger bevestigt aan de betonnen draagkegel ondersteunt het bovenin het gebouw hangende zwembad.

Drijvende woningen Ohé en Laak

Het project drijvende woningen Ohé en Laak bestaat uit 16 drijvende woningen en 16 amfibische woningen. Vier steigers verbinden elk acht woningen. De eerste vier woningen aan elke steiger zijn gesitueerd op het land. Als het waterniveau stijgt zullen ze gaan drijven. De ander vier, aan de kop van de steiger, zijn permanent drijvend.

De woningen zijn V-vormig gesitueerd om maximaal uitzicht vanuit de woning te creëren. Daarnaast zijn de balkons op de hoeken richting het water gesitueerd.

Het drijflichaam bestaat uit een betonnen bak die werkt volgens de wet van Archimedes. Er is gekozen voor een houtconstructieopbouw om het eigen gewicht laag te houden. Tussen de betonnen bak en de opbouw zijn houten kolommen geplaatst met daartussen raampartijen. Om de golfslag te breken is de betonrand 600+ waterniveau gelegd.

De kap is schuin gericht naar de waterzijde en refereert naar zeilen.

Brede school St. Martinus

Brede school St. Martinus is een transparante en overzichtelijke school met een huiselijke sfeer. De brede school heeft een centraal hart dat zich opent naar de omgeving als een uitnodigend gebaar. Vanuit de aula is rondom zicht op het onderwijs in de lokalen en op het groen in de omgeving. Naast de aula ligt het speellokaal. Door het koppelen van beide ruimten ontstaat een grote ruimte voor voorstellingen. De trap doet hierbij dienst als tribune. Aan de aula grenzen twee leerpleinen; dynamische plekken waar leerlingen uit verschillende klassen elkaar ontmoeten en die tevens gebruikt worden voor de buitenschoolse opvang. In de school zijn diverse werkvormen mogelijk. Naast klassikaal werken is er meer ruimte voor individueel onderwijs of het samenwerken in groepen. Er valt van alles te ontdekken, bijvoorbeeld in de mediatheek of in het theater. Doorlopende leerlijnen zijn niet geforceerd, maar vanzelfsprekend, omdat school en kinderdagopvang echt één zijn. Het kleurconcept is bepaald vanuit de visie van het team ‘natuurlijk, ontmoeten en huiselijk’. De lokalen zijn voorzien van een eigen herkenbare inrichting en kleur. Er is bovendien veel gebruik gemaakt van natuurlijke materialen, zoals hout.

Het opvallend gekleurde speellokaal vormt een geheel met de speelruimte buiten. De kinderen spelen en ontdekken samen onder de bomen op het grote speelplein. Het uitgangspunt voor het ontwerp van de buitenruimte was het behoud van de kwaliteiten van het bestaande groen. Het gebouw is hierdoor in twee lagen ontworpen. Een groot deel van het terrein is opgehoogd, maar niet ter plaatse van bomen. Hierdoor zijn speelse hoogteverschillen ontstaan.

In overleg met de opdrachtgever en gebruikers zijn bewuste keuzes gemaakt op het gebied van duurzaamheid. Hoewel er geen extra budget was, is het gelukt veel extra’s te realiseren die zowel de duurzaamheid als de onderwijskwaliteit ten goede komen, waaronder een zeer energiezuinige luchtbehandelingsinstallatie met wtw, een verbeterde luchtkwaliteit, volledig automatische zonwering en een lage temperatuur vloerverwarming. Het gehele gebouw is uitgevoerd als flexibel casco zonder dragende wanden tussen de lokalen, gericht op toekomstige veranderingen in het onderwijs.

In het kader van de exploitatielasten en onderhoud is gekozen voor degelijke, onderhoudsvrije afwerkingen in het interieur en een robuust bakstenen exterieur. In combinatie met het moderne, energiezuinige installatieontwerp worden de beheerskosten zo veel mogelijk beperkt. Het project is uitgevoerd als total engineering opdracht, samen met de andere bedrijven binnen IA Groep.