Integraal ontwerp van IA Groep Duiven ontvangt BREEAM certificaat ‘excellent’

IA Groep Duiven, 12 oktober 2015

— Persbericht —

Integraal ontwerp van IA Groep Duiven ontvangt BREEAM certificaat ‘excellent’

Ingenieurs- en architectenbureau IA Groep uit Duiven maakte het integrale ontwerp voor het nieuwe drinkwaterproductiebedrijf Vechterweerd van Vitens. Uitgangspunten voor het ontwerp waren inpassing in het landschap en duurzaamheid. Aan de Vecht in Dalfsen staat nu een bijzonder gebouw dat opgaat in de natuur. Vechterweerd is duurzaam gebouwd en bevat een geavanceerde zuiveringsinstallatie.

Met de opening op 9 oktober en een open dag op 10 oktober presenteerde Vitens Vechterweerd aan belangstellenden. De nieuwe locatie zal via oeverfiltratie drinkwater gaan maken uit de Vecht en is door de Dutch Green Building Council bekroond met het BREEAM certificaat ‘excellent’ voor duurzaam bouwen. Bij de opening werd het BREEAM certificaat door bouwbedrijf Salverda en IA Groep aan Vitens uitgereikt. Vechterweerd is het eerste Nederlandse drinkwaterproductiebedrijf dat BREEAM gecertificeerd is.

Duurzaam
Het gebouw en de installaties zijn duurzaam en energiezuinig ontworpen door IA Groep. Voor de gevelmaterialen is zeer duurzaam Accoya-hout en beton gebruikt en er zijn duurzame toepassingen gerealiseerd zoals eigen energieopwekking, het hergebruik van koude en warmte uit het proces, isolatie op maat en een onderhoudsvriendelijk ontwerp.

Landschappelijke inpassing
Bij het ontwerp is rekening gehouden met het landschap. De vleugels van het gebouw tillen het maaiveld omhoog en gaan een relatie aan met de dijken van de Vecht. In de gevel en op het dak zijn natuurlijke materialen toegepast, om zo de relatie met de omgeving aan te gaan. De gevel is onderhoudsvrij en het met grassen begroeide dak vraagt weinig onderhoud. Aan de randen van het terrein is een moeras gelegen. Hierdoor worden flora en fauna gestimuleerd en wordt de natuurontwikkeling versterkt. Het omringende terrein wordt op natuurlijke wijze begraasd door galloway-runderen.

Samenwerking
De omgeving was nauw betrokken bij de totstandkoming van Vechterweerd. Zo is er een wateraanvoerplan ontwikkeld met de industrie en Waterschap om de Vecht schoner te krijgen en verdroging in de omgeving tegen te gaan. Daarnaast zijn de direct omwonenden van de nieuwe drinkwaterproductielocatie en de gemeente Dalfsen zeer nauw betrokken geweest bij het hele ontwerpproces en bij het maken van keuzes hierin. Tijdens de bouw werden de omwonenden voortdurend geïnformeerd over de voortgang.

BREEAM
Om het ontwerpproces en de uitvoering te ondersteunen is gekozen voor een BREEAM certificering. Dit is een internationale duurzaamheidcertificering voor nieuwbouw en verbouw. Vechterweerd heeft eerder al een BREEAM score van ‘very good’ (3-sterren) voor het ontwerp behaald en nu dan een score van ‘excellent’ (4-sterren) voor de uitvoering. Bij het ontwerp, de engineering, constructie en realisatie scoorden de gebieden energie, water en management hoog.

———————————————————————————

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met IA Groep, Karin van Hengel, adviseur communicatie & pr. Tel: 026 – 38 44 409, 06 – 20194027 E-mail: karin.van.hengel@iagroep.com

Beeldmateriaal is te downloaden via: dropbox