IA Groep

De IA Groep is een ingenieurs- en architectenbureau en bestaat sinds 1974. Nu 50 jaar later, ontzorgen wij als  IA Groep onze opdrachtgevers  als integraal ontwerp- en adviesbureau op het gebied van water, industrie, energie, bouw en vastgoed (Factor Architecten) en voedingsmiddelen (Feenstra Adviseurs).

De IA Groep biedt een omgeving waarin optimaal gewerkt kan worden door goede huisvesting en ICT.
Medewerkers met specialistische kennis in combinatie met de compactheid van de organisatie, stelt IA Groep in staat het gehele ontwerpproces te bestrijken. Vanaf het prille begin tot en met de uiteindelijke realisatie.

IA Groep is zowel nationaal als internationaal actief en kent een grote diversiteit aan projecten. We delen onze kantoorruimte, dus de lijnen zijn kort en de samenwerking verloopt soepel. Voor de opdrachtgever is er altijd één helder aanspreekpunt. Dit leidt tot hoogwaardige oplossingen, maximale prestaties, tijdwinst en lagere kosten.

Wat wij doen

Met onze expertise dragen we bij aan een betere duurzame samenleving en maken we de levens van grote groepen mensen wereldwijd beter.

De IA groep adviseert energie- en drinkwaterbedrijven, de industrie, aannemers en private partijen. De vraagstukken waaraan wij werken gaan van beleid en ontwerp tot contractvorming en uitvoeringsbegeleiding. De IA groep streeft naar duurzame relaties met haar opdrachtgevers. Dit zodat we ons zo goed mogelijk kunnen voldoen aan de verwachtingen van onze opdrachtgevers en maximale toegevoegde waarde kunnen leveren.

Naast technische deskundigheid bundelt de IA Groep expertise op het gebied van bouwkosten, duurzaamheid, contracteren & aanbesteden, procesbegeleiding, project- & contractmanagement, juridische en organisatorische aspecten.

Onze Missie

Drinkwaterproductiebedrijf Vechterweerd 05

De wereld groener, leefbaarder en mooier maken door middel van kwalitatieve ontwerpen waardoor de opdrachtgever zijn doelen kan realiseren. Klantgericht en flexibel van ontwerp tot begeleiding.

Kwaliteit

De internationale norm voor kwaliteit, milieumanagement en veiligheid heeft wereldwijd grote bekendheid. De IA Groep is gecertificeerd voor de ISO-9001, 14001 en ISO 45001-normen.

We blijven ons continu ontwikkelen en ons beleid is erop gericht om alle werkzaamheden zodanig uit te voeren dat wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. De focus ligt hierbij op het leveren van een hoge kwaliteit diensten Daar plukt u de vruchten van!

Elke dag werken wij aan maatschappelijke opgaven en projecten waarin het verschil gemaakt moet worden voor een leefbare toekomst. Bij de IA Groep voelen we de verantwoordelijkheid om onderdeel te zijn van de oplossingen voor de noodzakelijke en gewenste transities.