Opening Vitens infiltratieproject Schalterberg

Op 5 november neemt Vitens de infiltratievennen Schalterberg op de Veluwe in gebruik. Samen met de provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe, gemeente Apeldoorn, Natuurmonumenten en andere belanghebbenden realiseerde Vitens een infiltratieproject om de drinkwaterwinning Schalterberg te verduurzamen.

Om de invloed van de winning op de omgeving af te laten nemen, wordt het oppervlaktewater vanuit het Apeldoornse kanaal geïnfiltreerd in vennen nabij de drinkwaterwinning Schalterberg. Zo wordt voorkomen dat de grond verdroogd en draagt Vitens bij aan een duurzame drinkwaterwinning. Het project valt onder de Overeenkomst Duurzame Drinkwatervoorziening Gelderland (ODDG).

Voor het ontwerp van het pompgebouw en het in- en uitlaatwerk werd IA Groep uit Duiven ingeschakeld. Op basis van ‘total engineering’ hebben Factor Architecten, IA Bouwkunde, IA Werktuigbouw en IA Elektrotechniek aan het project gewerkt.