Opening MFA Pelkpark Winterswijk

Op vrijdag de 13e februari is de multifunctionele accommodatie Pelkpark in Winterswijk geopend. In deze MFA zijn de basisscholen De Bataaf en de Kolibrie gevestigd. Verder is peuterspeelzaal Pippeloentje en een cultuur BSO in het gebouw te vinden. Ook de plaatselijke muziekvereniging Excelsior heeft een aantal eigen ruimtes gekregen.

MFA Winterswijk

Pelkpark

Onder grote belangstelling van de genodigden, waaronder ook de omwonenden, kwamen diverse sprekers aan het woord. Er werd ingegaan op de geschiedenis van scholen in Winterswijk, van verleden tot heden, met deze eigentijdse multifunctionele accommodatie als eindresultaat.

Omdat het gebouw midden in een park staat heeft Factor Architecten, die het project integraal met IA Groep heeft ontworpen, gekozen voor een gebouw dat alleen uit voorgevels bestaat. Middenin het gebouw liggen naast elkaar de gymzaal en speellokaal. Hier omheen is een verkeersruimte gesitueerd die alle gebruikers met elkaar verbindt. Zalen en verkeersruimte vormen samen het hart van het MFA.

De school heeft er voor gekozen de bouwbegeleiding in eigen hand te houden. Ook de gemeente, de buurt en bureau We love the city waren nauw bij het project betrokken. Het resultaat is een complex waarin de twee scholen met en naast elkaar functioneren. De eigen ruimtes worden met een eigen kleur aangegeven. Daarnaast zijn er de gemeenschappelijke ruimtes, zoals de gymzaal en het speellokaal. Het is een gebouw geworden dat niet alleen ruimtes verbindt maar ook de gebruikers met elkaar in verbinding brengt.

Pelkpark Winterswijk