Nieuwbouw regelstation Harich

In opdracht van Liander begeleidt IA Bouwkunde de bouw van het regelstation (RS) in Harich, Friesland. IA Bouwkunde is verantwoordelijk voor de directievoering en het toezicht houden tijdens het hele traject.

Aan de Westerein te Harich gaat Liander een nieuw regelstation realiseren. Het nieuwe station is nodig omdat het huidige station in Hemelum sterk verouderd is en onvoldoende toegerust is voor de toekomstige elektriciteitsbehoeften. Het nieuwe regelstation zal door middel van twee voedingskabels worden aangesloten.

In het regelstation Hemelum staat een verouderde 10 kV-installatie. Voor deze installatie wordt het op termijn lastig om onderhoud te kunnen blijven uitvoeren. Ook het op afstand bedienen is op dit moment niet mogelijk, maar voor de bedrijfsvoering van Liander is dat wel wenselijk. Daarnaast is de regeltransformator in Hemelum niet geschikt voor het aansluiten van veel decentrale opwekking van elektrische energie (bijvoorbeeld met windmolens, zonnepanelen of WKK-installaties). Ook de belasting op het regelstation nadert zijn maximum. Dit betekent dat nieuwe aansluitingen of een toename van de belasting door economische ontwikkeling voor het bestaande station Hemelum een beperkende factor gaat worden.

Om de genoemde problemen op te lossen wordt een nieuw 20/20 kV-regelstation gerealiseerd in Harich. RS Harich zal de belasting van het regelstation Hemelum overnemen op een nieuw te leggen 20 kV i-net met daarop aangesloten een aantal 20/10 kV-stations (IDR’en1). De bestaande infrastructuur van Liander wordt hier vervolgens weer op aangesloten.

Met toepassing van deze ringvormige structuren wordt de leveringszekerheid vergroot, waardoor het aantal storingsminuten voor de eindverbruikers zal dalen. Ook vervalt op termijn de functie van regelstation Balk (in Balk) doordat die infrastructuur vanuit het nieuw te stichten regelstation Harich gevoed gaat worden.

Voor het aansluiten van het nieuw te stichten regelstation RS Harich zijn twee nieuwe 20 kV-voedingskabels vanuit onderstation Lemmer nodig. Parallel aan het stichten van RS Harich is Liander bezig met een project om op onderstation Lemmer 20 kV te realiseren. In samenwerking met netbeheerder TenneT wordt dit onderstation uitgebreid met onder andere twee transformatoren en een nieuwe installatie.

Met deze genoemde uitbreidingen en vervangingen worden de leveringszekerheid en capaciteit in Zuid West Fryslân vergroot en beter afgestemd op de (economische) groei. De installaties en aangesloten netten worden gemoderniseerd en geschikt gemaakt voor een moderne bedrijfsvoering en toename van decentrale opwekking van elektrische energie.

Bron: Bestemmingsplan RS Harich

RS Harich

Inpassing Harich

Regelstation Harich