Haalbaarheidsonderzoek MFA Maasbommel

Maasbommel vanuit de lucht

Een nieuw dorpshart in Maasbommel. Het Dorpscomité Maasbommel heeft van de gemeente West Maas en Waal budget gekregen om een onderzoek te laten doen naar de haalbaarheid van een multifunctionele accommodatie (MFA) in Maasbommel. Factor Architecten heeft de opdracht voor dit haalbaarheidsonderzoek gekregen. Met ondersteuning van Penta Rho, de toekomstige gebruikers en de dorpsbewoners van Maasbommel gaan we de mogelijkheden voor een MFA Maasbommel onderzoeken en bekijken hoe dit gerealiseerd kan worden.

Inmiddels hebben we alle potentiële gebruikers (verenigingen) geïnterviewd en is er een basisgroep gevormd met de belangrijkste gebruikers van het toekomstige MFA. Samen met deze basisgroep gaan we de komende maanden een aantal mogelijke scenario’s bekijken, waarna we het voorkeursscenario zullen uitwerken tot een haalbaar plan. De dorpsbewoners kunnen ook hun stem laten gelden middels een enquête en kunnen op de diverse geplande informatieavonden hun mening geven. Een zeer interactief, maar daarmee ook zeer interessant proces.