Op 26 oktober jl. heeft het portfolioboard van Vitens de goedkeuring voor de volgende fase van LLSH bekrachtigd met een formeel besluit. Tot eind september is samen met de marktpartijen de opstartfase succesvol doorlopen en afgerond.

De opstartfase stond vooral in het teken van het verder inrichten van de samenwerking, het samenstellen van het team en het inregelen van de werkprocessen. Ook zijn de planning en de raming geüpdatet op basis van de nieuwste inzichten.

Vanaf oktober is het innovatieve project daarmee overgegaan van fase 1a naar 1b, zoals formeel is benoemd. In fase 1b gaan wij ons richten op het ontwerp van het nieuwe drinkwaterconcept dat wij gaan testen met een proef- en ontwikkellocatie in de IJsselvallei. Binnen het drinkwaterconcept maken wij gebruik van alternatieve bronnen voor drinkwater en willen wij de realisatietijd verkorten ten opzichte van reguliere doorlooptijden. In het concept ontwikkelen wij vanuit het principe ‘water en bodem sturend’ en richten wij ons op het realiseren van de ambities uit  Panorama Waterland en de Eeuwige Bron.

Parallel en in samenhang met het ontwerp bepalen wij met een uitgebreide omgevingsstudie, in samenspraak met belanghebbende partijen in de omgeving, op welke plek de proef- en ontwikkellocatie  mogelijk kan worden ingericht. Daarnaast bepalen we welke onderzoeksvragen wij exact beantwoord willen zien in de volgende fase.

Fase 1b zal naar verwachting eind 2024 overgaan in de contracteringsfase 1c als overgang naar fase 2; het realiseren van de proef- en ontwikkellocatie. Dit alles met als doel om in 2028 een geteste blauwdruk op te leveren voor het drinkwaterconcept van de toekomst. Hiermee kan Vitens verder in het ontwikkelen en realiseren van strategische harten in de IJsselvallei.

#Vitens #ADS Groep Water #Aveco de Bondt #IA Groep #Ramboll #Logisticon Water Treatment #dutch process innovators #H+N+S