Onlangs heeft waterbedrijf Vitens IA Groep de opdracht gegund voor de renovatie en nieuwbouw van de drinkwaterproductie Noardburgum in Friesland.

Het productiebedrijf Noardburgum is het op-één-na grootste productiebedrijf van Vitens en speelt een essentiële rol in de drinkwatervoorziening van Friesland. De locatie stamt uit 1954. De technische staat is zodanig dat renovatie en nieuwbouw noodzakelijk zijn om de leverbetrouwbaarheid kunnen garanderen. De vraag naar schoon drinkwater neemt toe in Friesland waardoor ook de capaciteit in gedrang komt. Door het toepassen van efficiëntere zuiveringstechniek, levert Vitens straks meer drinkwater met dezelfde hoeveelheid gewonnen grondwater.

Als IA Groep en Factor Architecten werken wij inmiddels aan het ontwerp voor de nieuwe zuiveringsinstallatie. Naast onze engineeringsactiviteiten is er ook aandacht voor architectuur en de inpassing van de nieuwbouw in de omgeving. Tegelijkertijd wordt aan de renovatie van de reinwaterpompinstallatie, energievoorziening en terreinleidingen gewerkt. De bouw start in 2023. In 2026 moet de nieuwe zuivering volledig in bedrijf zijn.