Het Waterschap Rijn en IJssel beheert het water van Gelderland en grote stukken van Overijssel.  Door nieuwe ontwikkelingen als klimaatveranderingen,  duurzaamheid, sociaal economische trends en informatisering ontstond de behoefte het totale automatiseringslandschap te inventariseren en aan te passen. De (proces) automatisering moest flexibeler worden om alle vormen van organisatie te ondersteunen. IA Groep werd als adviseur elektrotechniek bij dit verbeteringstraject betrokken. Het uiteindelijk doel was om een volledige migratie van de procesautomatisering van RWZI Holten naar Afvalwaterketen besturingssysteem (AWK01).

Onze werkzaamheden omvatte het opstellen van een bestek en het maken van een kostenraming. Uiteindelijk kwamen we samen met onze opdrachtgever tot een planning voor het volledig vervangen van de procesautomatisering. Deze zou vervolgens volledig aansluiten op de nieuwe standaard van het Waterschap.

De werkzaamheden die in het bestek zijn opgenomen bestaan in hoofdzaak uit:

  • Vervangen van de procesautomatisering;
  • Het aanleggen c.q. aanpassen van de glasvezelringleiding;
  • Elektrotechnische aanpassingen aan de besturingskasten / schakel- en verdeelinrichtingen;
  • Het aanleggen c.q. aanpassen van metingen in het veld;
  • Het aanbrengen van versnijderpompen primair slib en ingedikt slib;
  • Het realiseren van een surplusslibpompput;
  • Faserings- en ombouwplan.