IA Groep doet al langere tijd werkzaamheden voor TenneT in de secundaire elektrotechniek (besturing en beveiliging). Inmiddels wordt ook op primair gebied (hoogspanningscomponenten en draagcontructies) een mooi project geëngineerd en getekend voor hoogspanningstations in Haps en Den Bosch. Dit soort onderstations worden gemaakt voor een levensduur van 40 jaar. Binnen het project worden componenten vervangen die verouderingsverschijnselen, zoals scheuren beginnen te vertonen.

Voor dit project wordt er inzet gevraagd van de afdelingen bouwkunde (constructieberekeningen), werktuigbouwkunde (constructie- en opstellingstekeningen) en elektrotechniek (nieuwe stationstekeningen met de vervangen componenten). Voor het vervangen van de hoogspanningscomponenten is het tevens noodzakelijk dat de draagconstructies worden vervangen, aangezien de maatvoeringen van de componenten zijn gewijzigd.

Daarvoor worden alle staalconstructies (26 stuks) opnieuw geëngineerd in 3D en doorgerekend.