In opdracht van drinkwaterbedrijf Vitens ontwierp Factor Architecten een productielocatie op de zuidoever van de Vecht in Dalfsen. Het ontwerp is het resultaat van uitgebreide studies van verschillende varianten van de landschappelijke inpassing, die in overleg met omwonenden zijn ontwikkeld. Het ontwerp van het gebouw en de productie-installaties gingen hierbij hand in hand. Ook gebouw en landschapsinrichting zijn in één ontwerp verwezen. Hiervoor werkten we samen met de ecologische experts en ontwerpers van Veenenbos en Bosch landschapsarchitecten.

Integraal ontwerp in landschap

Het gebouw én de mogelijkheid van een toekomstige uitbreiding met een tweede gebouw zijn zorgvuldig ingepast in het landschap. Vanuit verschillende gezichtspunten wordt vooral het glooiende landschapsdak ervaren, terwijl eronder een groot industrieel gebouw schuilgaat. De vleugels van het gebouw tillen het maaiveld omhoog en gaan een relatie aan met de dijken langs de Vecht. In de golvende gevel is een combinatie van beton en onderhoudsvrij, duurzaam Accoya-hout toegepast.

Aan de randen van het terrein is een nieuw moerasgebied aangelegd. Deze natuurontwikkeling maakt het de omgeving aantrekkelijker voor flora en fauna. De waterpartijen functioneren tegelijkertijd als natuurlijke afscheiding rondom het gebouw. De daken van het gebouw zijn intensief begroeid met grove grassen. Deze soorten vragen weinig onderhoud, hebben geen irrigatie nodig en verdringen onkruid.

Duurzaam industriegebouw: IA Groep wint Gouden Kikker

Duurzaamheid was een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp. In het ontwerpproces kozen Vitens en IA Groep voor een gecertificeerde duurzaamheidsambitie van BREEAM Very Good (3 sterren). In de uitvoering is dit ambitieniveau verder opgeschroeft naar Excellent (4 sterren). Met name de samenwerking met omwonenden als integraal onderdeel van het ontwerpproces is zeer positief beoordeeld. Ook in het ontwerp van de procesinstallaties en het wateraanvoerplan is extra rekening gehouden met milieu en duurzaamheid. Bovendien zijn de installaties van de kantoren en kantine volledig zelfvoorzienend. De temperatuur van het proceswater en de betonnen kelders wordt door een warmtepomp omgezet naar warmte en koude voor de verblijfsruimtes. Zonnecellen voorzien in de electriciteitsbehoefte.

Duurzaamheidsplatform DuurzaamGebouwd beloonde de inzet voor een extra duurzaam industrieel gebouw met de Gouden Kikker Award 2015.

Foto’s: Factor Architecten, Jeroen Bosch