Per 1 januari 2023 dienen alle kantoorpanden (>100m²) over minimaal energielabel C te beschikken. Deze verplichting, in het kader van de energietransitie, is opgenomen in het Bouwbesluit en wordt uitgevoerd door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Dit betekent dat het bevoegd gezag verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht én informatieplicht. Dat is in principe de gemeente waarbinnen uw gebouw is gevestigd. Kijk op https://www.ep-online.nl of uw gebouw/object al een label heeft! De registratie van het energielabel voor utiliteitsgebouwen/woningen gaat tegenwoordig anders in zijn werk dan voorheen. U heeft een opgeleide vakbekwaam adviseur nodig om zowel het gebouw te laten opnemen/controleren, te berekenen, als om het label te laten registreren.

IA Groep heeft gecertificeerde EP-adviseurs (energie prestatie) in huis om voor u, met de nieuwe berekeningsmethodiek NTA-8800, het energielabel te bepalen. Daarnaast kunnen wij desgewenst een maatwerk advies over mogelijke energiebesparingsmaatregelen geven. Wilt u weten wat uw huidig label is en of deze voldoet aan de Energielabel-C-verplichting?
Neem contact met ons op en de deskundigen van IA Groep ondersteunen u graag in het verkrijgen van het energielabel en uw duurzaamheidsambities te realiseren.