Persbericht

Certificaat duurzaamheid voor Mondial College

IA Groep Duiven, 17 februari 2016

— Persbericht —

Certificaat duurzaamheid voor Mondial College

Het Mondial College in Nijmegen is de eerste VO school met een duurzaamheidscertificaat. Door slimme investeringen in duurzaam bouwen is het BREEAM-NL Good nieuwbouw oplevercertificaat behaald. Kenmerkend in het ontwerp van Factor Architecten is het kleurgebruik en de glazen elementen.

Samen met IA Groep, waarvan Factor Architecten onderdeel is, werd de voorbereiding van de certificering begeleid en werden samen met de opdrachtgever bewuste, duurzame keuzes gemaakt. Zoals de toepassing van bodemwarmte en -koeling, vegetatiedaken en zonnecellen in het glazen dak van het atrium.

Ook de bouwkundige uitwerking en materialisering zijn uitgebreid tegen het licht gehouden. Om zo duurzaam mogelijke keuzes te maken op het gebied van onder andere milieubelasting bij bouw en sloop, energiegebruik en toekomstwaarde.

Verder was IA Groep verantwoordelijk voor de hele projectbegeleiding. Vanaf visie en programma van eisen tot aan de uitvoering, evenals alle facetten van het ontwerp.

Kleurgebruik
Het gebouw bestaat uit drie bouwblokken met daarin de theoretische leerweg van het VMBO en de praktijkgerichte sectoren Techniek, Economie en Zorg & Welzijn. Ieder bouwblok heeft een eigen kleur metselwerk en elke afdeling een eigen kleur vulling in de aluminium profielen. Ook in het interieur is die kleur doorgevoerd in onder andere de vloerbedekking en de wandafwerking.

De blokken worden met elkaar verbonden door de tweede verdieping. Deze bovenste laag, met een compositie van alle afdelingskleuren, herbergt de gemeenschappelijke theorie- en praktijklokalen en staffuncties. Ook in het sportgebouw tegenover de school komen de afdelingskleuren terug.

Glazen elementen
In de ruimte tussen de vleugels van het gebouw en onder de overkragende tweede verdieping bevindt zich de ruime aula waarin ontmoeting centraal staat. Deze ruimte heeft door zijn grote glazen pui een fraaie relatie met de buitenruimte en biedt tevens zicht op de verschillende onderwijsafdelingen.

Centraal in het gebouw bevindt zich een driehoekig atrium met een glazen dak. In het glas van dit dak zijn zonnecellen opgenomen, waardoor de duurzame opwekking van energie ook in het gebouw zichtbaar wordt.

Verder heeft iedere afdeling zijn eigen etalage gekregen. Daarin kunnen de leerlingen aan de buurt laten zien wat ze geleerd en gemaakt hebben.

Duurzame keuzes
Naast de zonnecellen in het atriumdak zijn er talrijke andere duurzame keuzes gemaakt in het ontwerp. Waaronder een WKO-installatie, waterbesparende kranen en toiletten, daglichtgestuurde verlichting.

Ook aan flora en fauna is gedacht. Zo zijn er nestkasten voor gierzwaluwen, staan er bijenkasten op het dak en is de spouw in de buitenmuren bereikbaar voor vleermuizen. De beplanting op en rondom de school is zodanig gekozen dat aanvullende irrigatie niet nodig is.

In de brochure Duurzaam Mondial is alle gebouwinformatie opgenomen.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Bedrijf              : IA Groep
Contactpersoon: Karin van Hengel, adviseur communicatie & pr
Telefoon           : 026 – 38 44 409, 06 – 20194027
E-mail              : karin.van.hengel@iagroep.com

Foto’s IA Groep, beeldmateriaal te downloaden via: dropbox

IA Groep winnaar Gouden Kikker Award 2015

IA Groep Duiven, 12 november 2015

— Persbericht —

IA Groep uit Duiven winnaar Gouden Kikker Award 2015

Ingenieurs- en architectenbureau IA Groep uit Duiven wint met het project Drinkwaterproductiebedrijf Vechterweerd de Gouden Kikker Award 2015 voor een duurzaam gebouwde omgeving. De jury ziet de integratie van het gehele ontwerp in de omgeving, van een probleem een kans maken, interactie met de omgeving en het betrekken van burgers bij dit project als zeer sterke pluspunten. Dit maakte het onderscheid om IA Groep tot de winnaar te bestempelen.

De Gouden Kikker Award is een initiatief van ABC Nova om de ontwikkeling van duurzaam bouwen te stimuleren. De prijs wordt toegekend aan bouwprojecten die voorop lopen op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Inzendingen worden beoordeeld op de punten: vernieuwend/innovatief, opschaalbaar, betaalbaar, realiseerbaar, motiverend/inspirerend en samenwerking. Op 12 november vond de prijsuitreiking plaats tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres.

Het project

Drinkwaterbedrijf Vitens ontwikkelde, samen met ingenieurs- en architectenbureau IA Groep, een duurzaam drinkwaterproductiebedrijf in het waterwingebied Vechterweerd, op de zuidoever van de Vecht in de gemeente Dalfsen. IA Groep en Factor Architecten hebben voor deze locatie het integrale ontwerp gemaakt. Ook toekomstige uitbreiding (een tweede gebouw) werd mee ontworpen in een totaalconcept. Het uitgangspunt voor het ontwerp was de landschappelijke inpassing.

Passend in het landschap en goedkeuring van de omwonenden. Met deze gegevens ging IA Groep, samen met Vitens en de omwonenden, aan de slag. Het resultaat is een ontwerp dat door de welstandscommissie van de gemeente Dalfsen bestempeld is als ‘landscape art’ en door de omgeving breed wordt gedragen. Vechterweerd is ontworpen en gebouwd volgens een ‘integrale duurzaamheidstoets’, een nieuw concept in de waterwereld waarbij het drinkwaterbedrijf in overleg met partijen uit de omgeving een zeer duurzame productielocatie realiseert. Het gebouw ontving een BREEAM certificering voor het ontwerp (very good) en de uitvoering (excellent).

Samenwerking

De ontwikkeling van het gebouw en de inrichting van de omgeving is een nauwe samenwerking geweest tussen Vitens, de omwonenden en ingenieurs- en architectenbureau IA Groep. De omwonende hebben zich verenigd in een klankbordgroep. Deze groep heeft een grote mate van inspraak gehad op het ontwerp. De architect Mark van Westerlaak heeft een drietal ontwerpen gemaakt voor de locatie, waaruit de omwonende democratisch het gerealiseerde ontwerp hebben gekozen. Daarnaast zijn er maatregelen genomen om de overlast voor de omgeving te minimaliseren.

 ————————————————————————————-

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met IA Groep, Karin van Hengel, adviseur communicatie & pr. Tel: 026 – 38 44 409, 06 – 20194027 E-mail: karin.van.hengel@iagroep.com

Beeldmateriaal is te downloaden via: dropbox

Integraal ontwerp van IA Groep Duiven ontvangt BREEAM certificaat ‘excellent’

IA Groep Duiven, 12 oktober 2015

— Persbericht —

Integraal ontwerp van IA Groep Duiven ontvangt BREEAM certificaat ‘excellent’

Ingenieurs- en architectenbureau IA Groep uit Duiven maakte het integrale ontwerp voor het nieuwe drinkwaterproductiebedrijf Vechterweerd van Vitens. Uitgangspunten voor het ontwerp waren inpassing in het landschap en duurzaamheid. Aan de Vecht in Dalfsen staat nu een bijzonder gebouw dat opgaat in de natuur. Vechterweerd is duurzaam gebouwd en bevat een geavanceerde zuiveringsinstallatie.

Met de opening op 9 oktober en een open dag op 10 oktober presenteerde Vitens Vechterweerd aan belangstellenden. De nieuwe locatie zal via oeverfiltratie drinkwater gaan maken uit de Vecht en is door de Dutch Green Building Council bekroond met het BREEAM certificaat ‘excellent’ voor duurzaam bouwen. Bij de opening werd het BREEAM certificaat door bouwbedrijf Salverda en IA Groep aan Vitens uitgereikt. Vechterweerd is het eerste Nederlandse drinkwaterproductiebedrijf dat BREEAM gecertificeerd is.

Duurzaam
Het gebouw en de installaties zijn duurzaam en energiezuinig ontworpen door IA Groep. Voor de gevelmaterialen is zeer duurzaam Accoya-hout en beton gebruikt en er zijn duurzame toepassingen gerealiseerd zoals eigen energieopwekking, het hergebruik van koude en warmte uit het proces, isolatie op maat en een onderhoudsvriendelijk ontwerp.

Landschappelijke inpassing
Bij het ontwerp is rekening gehouden met het landschap. De vleugels van het gebouw tillen het maaiveld omhoog en gaan een relatie aan met de dijken van de Vecht. In de gevel en op het dak zijn natuurlijke materialen toegepast, om zo de relatie met de omgeving aan te gaan. De gevel is onderhoudsvrij en het met grassen begroeide dak vraagt weinig onderhoud. Aan de randen van het terrein is een moeras gelegen. Hierdoor worden flora en fauna gestimuleerd en wordt de natuurontwikkeling versterkt. Het omringende terrein wordt op natuurlijke wijze begraasd door galloway-runderen.

Samenwerking
De omgeving was nauw betrokken bij de totstandkoming van Vechterweerd. Zo is er een wateraanvoerplan ontwikkeld met de industrie en Waterschap om de Vecht schoner te krijgen en verdroging in de omgeving tegen te gaan. Daarnaast zijn de direct omwonenden van de nieuwe drinkwaterproductielocatie en de gemeente Dalfsen zeer nauw betrokken geweest bij het hele ontwerpproces en bij het maken van keuzes hierin. Tijdens de bouw werden de omwonenden voortdurend geïnformeerd over de voortgang.

BREEAM
Om het ontwerpproces en de uitvoering te ondersteunen is gekozen voor een BREEAM certificering. Dit is een internationale duurzaamheidcertificering voor nieuwbouw en verbouw. Vechterweerd heeft eerder al een BREEAM score van ‘very good’ (3-sterren) voor het ontwerp behaald en nu dan een score van ‘excellent’ (4-sterren) voor de uitvoering. Bij het ontwerp, de engineering, constructie en realisatie scoorden de gebieden energie, water en management hoog.

———————————————————————————

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met IA Groep, Karin van Hengel, adviseur communicatie & pr. Tel: 026 – 38 44 409, 06 – 20194027 E-mail: karin.van.hengel@iagroep.com

Beeldmateriaal is te downloaden via: dropbox