Nieuwsbericht

Opening MFA De Rosmolen

Trotse sprekers en de laatste steenlegging. MFA De Rosmolen is vrijdag 20 november officieel geopend.

De multifunctionele accommodatie vormt het nieuwe dorpshart. Het MFA is vervangende nieuwbouw voor het bestaande dorpshuis, middenin Beneden-Leeuwen. Het gebouw huisvest een sportzaal, dorpshuiszaal met toneel, vergaderruimtes, brasserie en bibliotheek. Diverse plaatselijke verenigingen zijn vaste gebruiker met eigen opslagruimtes in het gebouw.

Rosmolen

v.l.n.r. Gelders gedeputeerde Jan Markink, Burgemeester Thomas Steenkamp, voorzitter bestuur Rosmolen Gaby Lamers en wethouder Bert van Swam

Na toespraken en een dankwoord voor alle betrokkenen werd de laatste steen onthuld. Genodigden konden het MFA bekijken en elkaar ontmoeten in de brasserie.

Het project is een total engineeringproject van Factor Architecten en IA Groep.

1e paal nieuwe zuiveringsinstallatie Oasen, Schuwacht

De bouw van het nieuwe zuiveringsgebouw van Oasen bij Schuwacht in Krimpen aan de Lek is begonnen. De eerste paal werd ‘symbolisch’ geslagen (23 oktober 2015).

De nieuwe zuiveringsinstallatie bestaat uit een omgekeerde osmose (membraanfiltratie) met automatische reinigingsinstallatie en gaat ervoor zorgen dat de klanten van Oasen zachter water krijgen.

Het gebouw en de procesinstallaties zijn uitgewerkt door het bouwteam, bestaande uit Oasen, Logisticon Waterbehandeling en IA Groep. Het nieuwe gebouw van 20×30 meter komt achter het bestaande zuiveringsgebouw en is ontworpen door Factor Architecten (onderdeel IA Groep). De bouw van de nieuwe zuiveringsinstallatie is in handen van Logisticon.

Bouwteam Schuwacht

Het Schuwacht bouwteam

De nieuwbouw biedt onder andere plaats aan de membraaninstallatie, de pompen, een noodstroominstallatie en een bedieningsruimte voor de procesoperator. Tot 2020 werkt de nieuwe zuivering naast de bestaande installatie. Daarna is het de bedoeling dat de zuivering met membranen al het werk overneemt en de oude installatie uit gebruik genomen wordt.

impressie Schuwacht

Ingebruikname infiltratieproject Vitens Epe

Vitens EpeOp 13 november nam drinkwaterbedrijf Vitens de uitbreiding van het infiltratieproject bij Epe in gebruik. Elk jaar gaat Vitens maximaal 6 miljard liter water infiltreren in het waterwingebied Epe om zo de natuurwaarde van het gebied te behouden en de drinkwaterwinning voor ruim 50.000 omwonenden duurzaam veilig te stellen. Het project is een uniek voorbeeld van duurzame waterwinning: Vitens geeft net zoveel water terug aan de bodem als er opgepompt wordt als drinkwater.

Volledige compensatie

Sinds 1998 compenseert Vitens de effecten van drinkwaterwinning op de grondwaterstand door bij Epe water uit de Klaarbeek en de Verloren Beek terug in de bodem te brengen. Vanwege het positieve effect van dit project heeft Vitens in 2008 met de provincie Gelderland afgesproken om het infiltratieproject uit te breiden. Daarvoor moesten de infiltratievennen uitgebreid worden en een nieuw innamepunt aangelegd worden. Met deze uitbreiding wordt het effect van de drinkwaterwinning bij Epe volledig gecompenseerd. Vitens geeft net zoveel water terug aan de bodem als er opgepompt wordt.

Natuurlijke inpassing

Epe VitensDe vennen zijn zo natuurlijk mogelijk ingepast in het landschap. Het infiltratieproject werd feestelijk in gebruik genomen door Josan Meijers, gedeputeerde Provincie Gelderland, Tanja Klip-Martin, dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe en Jan Aalbers, wethouder Gemeente Epe en Lieve Declercq, directievoorzitter van Vitens.

Duurzame drinkwatervoorziening

Al eerder, in 2014, is een vergelijkbaar infiltratieproject van Vitens in gebruik genomen bij Schalterberg. Voor beide projecten is IA Groep ingeschakeld voor het ontwerp van het pompgebouw en het in- en uitlaatwerk. Op basis van ‘total engineering’ hebben Factor Architecten, IA Bouwkunde, IA Werktuigbouw en IA Elektrotechniek aan de projecten gewerkt.

05

impressie ontwerp Epe

 

Winnaar Gouden Kikker Award 2015

Gouden Kikker Award webOns project Vitens Vechterweerd wint de Gouden Kikker Award 2015 . De prijsuitreiking vond plaats tijdens het Duurzaam Gebouwd congres op 12 november.

De Gouden Kikker Award is een initiatief van ABC Nova om de ontwikkeling van duurzaam bouwen te stimuleren. De prijs wordt toegekend aan bouwprojecten die voorop lopen op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

Gouden Kikker awardSamen met 3 andere bedrijven was IA Groep genomineerd voor de top 4. De inzendingen zijn op de onderstaande punten beoordeeld.

 • Vernieuwend/Innovatief
 • Opschaalbaar
 • Betaalbaar (financieel haalbaar zonder subsidie)
 • Realiseerbaar (binnen de Nederlandse wet- en regelgeving)
 • Motiverend/inspirerend
 • Samenwerking (vernieuwende samenwerkingen waardoor innovatie tot stand komt)

Jury commentaar

Bij het winnende project Drinkwaterproductiebedrijf Vechterweerd ziet de jury de integratie van het gehele ontwerp in de omgeving, van een probleem een kans maken, interactie met de omgeving en het betrekken van burgers bij dit project als zeer sterke pluspunten en maakte dit het onderscheid om dit project tot de winnaar te bestempelen.

Vechterweerd

Drinkwaterbedrijf Vitens ontwikkelde, samen met ons, een duurzaam drinkwaterproductiebedrijf in het waterwingebied Vechterweerd, op de zuidoever van de Vecht in de gemeente Dalfsen. Factor Architecten en IA Groep maakten voor deze locatie het integrale ontwerp. Ook toekomstige uitbreiding (een tweede gebouw) werd mee ontworpen in een totaalconcept. Het uitgangspunt voor het ontwerp was de landschappelijke inpassing.

 Award

Top 4 Gouden Kikker Award

OGouden Kikkerns project Vitens Vechterweerd is genomineerd voor de Gouden Kikker Award. Nadat we eerder in de top 10 geëindigd waren, zitten we nu bij de top 4. Tijdens de prijsuitreiking horen we wie gewonnen heeft.

De Gouden Kikker Award is een initiatief van ABC Nova om de ontwikkeling van duurzaam bouwen te stimuleren. De prijs wordt toegekend aan bouwprojecten die voorop lopen op het gebied van duurzaamheid en innovatie.  De uitreiking vindt plaats tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres op 12 november aanstaande.

 

Top 10 verkiezing Gouden Kikker Award 2015

Gouden Kikker AwardUit alle inzendingen voor De Gouden Kikker Award 2015 heeft de jury een top 10 samengesteld. Van de projecten die de top 10 gehaald hebben, is ons project Vitens Vechterweerd er een van.

Om de ontwikkeling van duurzaam bouwen te stimuleren reikt ABC Nova De Gouden Kikker Award uit. De prijs wordt toegekend aan bouwprojecten die voorop lopen op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

De inzendingen zijn op de onderstaande punten beoordeeld.

 • Vernieuwend/Innovatief
 • Opschaalbaar
 • Betaalbaar (financieel haalbaar zonder subsidie)
 • Realiseerbaar (binnen de Nederlandse wet- en regelgeving)
 • Motiverend/inspirerend
 • Samenwerking (vernieuwende samenwerkingen waardoor innovatie tot stand komt)

 

De Gouden Kikker Award 2015 wordt tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres op 12 november uitgereikt in MartiniPlaza in Groningen.

Integraal ontwerp van IA Groep ontvangt BREEAM certificaat ‘excellent’

IA Groep maakte het integrale ontwerp voor het nieuwe drinkwaterproductiebedrijf Vechterweerd van Vitens. Uitgangspunten voor het ontwerp waren inpassing in het landschap en duurzaamheid. Aan de Vecht in Dalfsen staat nu een bijzonder gebouw dat opgaat in de natuur. Vechterweerd is duurzaam gebouwd en bevat een geavanceerde zuiveringsinstallatie.

Met de opening op 9 oktober en een open dag op 10 oktober presenteerde Vitens Vechterweerd aan belangstellenden. De nieuwe locatie zal via oeverfiltratie drinkwater gaan maken uit de Vecht en is door de Dutch Green Building Council bekroond met het BREEAM certificaat ‘excellent’ voor duurzaam bouwen. Bij de opening werd het BREEAM certificaat door bouwbedrijf Salverda en IA Groep aan Vitens uitgereikt. Vechterweerd is het eerste Nederlandse drinkwaterproductiebedrijf dat BREEAM gecertificeerd is.

Duurzaam

Het gebouw en de installaties zijn duurzaam en energiezuinig ontworpen door IA Groep. Voor de gevelmaterialen is zeer duurzaam Accoya-hout en beton gebruikt en er zijn duurzame toepassingen gerealiseerd zoals eigen energieopwekking, het hergebruik van koude en warmte uit het proces, isolatie op maat en een onderhoudsvriendelijk ontwerp.

Landschappelijke inpassing

Vechterweerd web-7Bij het ontwerp is rekening gehouden met het landschap. De vleugels van het gebouw tillen het maaiveld omhoog en gaan een relatie aan met de dijken van de Vecht. In de gevel en op het dak zijn natuurlijke materialen toegepast, om zo de relatie met de omgeving aan te gaan. De gevel is onderhoudsvrij en het met grassen begroeide dak vraagt weinig onderhoud. Aan de randen van het terrein is een moeras gelegen. Hierdoor worden flora en fauna gestimuleerd en wordt de natuurontwikkeling versterkt. Het omringende terrein wordt op natuurlijke wijze begraasd door galloway-runderen.

Samenwerking

De omgeving was nauw betrokken bij de totstandkoming van Vechterweerd. Zo is er een wateraanvoerplan ontwikkeld met de industrie en Waterschap om de Vecht schoner te krijgen en verdroging in de omgeving tegen te gaan. Daarnaast zijn de direct omwonenden van de nieuwe drinkwaterproductielocatie en de gemeente Dalfsen zeer nauw betrokken geweest bij het hele ontwerpproces en bij het maken van keuzes hierin. Tijdens de bouw werden de omwonenden voortdurend geïnformeerd over de voortgang.

BREEAM

Om het ontwerpproces en de uitvoering te ondersteunen is gekozen voor een BREEAM certificering. Dit is een internationale duurzaamheidcertificering voor nieuwbouw en verbouw. Vechterweerd heeft eerder al een BREEAM score van ‘very good’ (3-sterren) voor het ontwerp behaald en nu dan een score van ‘excellent’ (4-sterren) voor de uitvoering. Bij het ontwerp, de engineering, constructie en realisatie scoorden de gebieden energie, water en management hoog.

Impressie vanuit de lucht

Foto’s en video

Zonnestroom op MFA Pelkpark Winterswijk

Zonnestroom MFA Pelkpark WinterswijkEen hele dag en nacht computeren met 3 kWh. De leerlingen van de basisscholen de Kolibrie en de Bataaf kunnen heel wat uren achter de computer zitten, want met de nieuwe zonnepanelen op hun school wordt circa 40.000 kWh per jaar opgewekt.

De panelen zijn onlangs geplaatst op het dak van het begin 2015 in gebruik genomen MFA Pelkpark. Met de opwekking van energie door de 182 zonnepalen wordt jaarlijks een beperking van de CO2 uitstoot gerealiseerd van 18.000 kg. Hiervoor zouden anders 910 bomen een jaarlang moeten groeien, om deze CO2 uitstoot in hun biomassa op te nemen.

De zonnepanelen op het dak zorgen niet alleen voor zelfopgewekte duurzame energie, maar ook voor besparingsmogelijkheden. Een informatiedisplay geeft inzicht in de prestaties van de installatie, zoals hoeveel stroom er opgewekt wordt en de besparing aan CO2 uitstoot.

De nieuwbouw is door IA Groep integraal ontworpen. Op basis van ‘total engineering’ hebben Factor Architecten, IA Bouwkunde (constructie), IA Werktuigbouw en IA Elektrotechniek aan dit project gewerkt.

 

© fotografie DVEP