Duurzaamheid

Duurzaam en toekomstgericht bouwen is binnen de advisering van IA Groep een belangrijk onderwerp. Binnen de cyclus ontwerp, realisatie, gebruik en recycling speelt de belasting van ons milieu een steeds prominentere rol. IA Groep is in staat om opdrachtgevers te adviseren op alle aspecten van duurzaamheid. De gebruiker staat bij het zoeken naar duurzame ontwerpoplossingen steeds centraal. Dankzij de inzet van alle disciplines binnen onze organisatie, is het mogelijk om tot integrale klantgerichte en duurzame oplossingen te komen.

Dutch Green Building Council

IA Groep is participant van de Dutch Green Building Council (DGBC). De DGBC is een netwerkorganisatie op het gebied van duurzaam bouwen en vastgoed. De DGBC hanteert één nationaal geaccepteerd beoordelingssysteem voor duurzaam bouwen: BREEAM-NL. Een certificeringsysteem dat kan worden gebruikt voor het beoordelen en certificeren van nieuwbouw, bestaande bouw, gebieden, infra en sloop. IA Groep heeft BREEAM-NL experts in huis.

GPR Gebouw

Naast BREEAM-NL experts heeft IA Groep ook GPR Gebouw Experts in dienst. GPR Gebouw is software voor het toetsen van de duurzaamheid van gebouwen en de communicatie hierover in het ontwerp- en realisatieproces. De methoden GPR Gebouw en BREEAM-NL vullen elkaar goed aan en ze kunnen ook naast elkaar worden ingezet.

Kennisgebieden duurzaamheid

IA Groep heeft ruime kennis op het gebied van:

  • warmte en koudeopslag in de bodemzonnepanelen_02 (1)
  • zonneboilers
  • fotovoltaïsche zonnecellen
  • groene waterbergende daken
  • energiebesparende maatregelen
  • passief en energieneutraal bouwen
  • slimme vormen van waterberging
  • meetbaarheid van duurzaamheid
  • warmteterugwinning