De Nationale Milieu Databank bevat op dit moment ongeveer 3000 productkaarten, waarvan slechts 61 productkaarten onder bio-based gecategoriseerd kunnen worden. Het Biobased-in-NMD-project is opgezet met het doel om deze hoeveelheid te vergroten en daarnaast ook om de bio-based producten aantrekkelijker te maken voor de bouw. De IA Groep is hier actief bij betrokken.

Als we de klimaatdoelen van 2050 willen halen is het van belang een goed gevulde databank te hebben, waar biobased materialen positief beoordeeld in naar voren komen. Omdat IA Groep dit als een belangrijke ontwikkeling ziet, voeren wij als partner de milieu prestatie berekeningen uit. Zo hopen ook wij ons steentje bij te kunnen dragen aan een duurzame toekomst voor de bouw.